Masaże

masaze

Fizykoterapia

fizykoterapia

Relaks

relaks

Terapia neurologiczna

Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności po różnego rodzaju urazach np. wypadkach komunikacyjnych czy udarach mózgu, w których doszło do uszkodzenia tkanki nerwowej. Aby była najbardziej efektywna powinna być rozpoczęta jak najwcześniej po przebytym incydencie.
Tkanka nerwowa ma zdolność do częściowej regeneracji, jest plastyczna, jednak aby mogło dojść do wytwarzania się nowych połączeń układ nerwowy musi być stale pobudzany poprzez odpowiednio prowadzoną rehabilitację.

Celem rehabilitacji u pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko choćby częściowe przywrócenie sprawności ruchowej , ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie.
W zależności od stanu pacjenta, rodzaju choroby lub czasu jaki upłynął od incydentu udarowego w zakres terapii wchodzą:

  • ćwiczenia oddechowe
  • pionizacja (siadanie, wstawanie, chodzenie)
  • masaż
  • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne z oporem
  • nauka czucia głębokiego (czucia własnego ciała w przestrzeni)
  • ćwiczenia na piłce i z taśmami
  • nauka chodzenia o kulach, balkoniku lub lasce

 

Podczas rehabilitacji zapewniam:

  • indywidualną pracę z pacjentem podczas sesji terapeutycznej
  • ustalenie programu rehabilitacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

Fotografie