Masaże

masaze

Fizykoterapia

fizykoterapia

Relaks

relaks

Terapia kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to wielokierunkowe działanie podejmowane dla osiągnięcia możliwie najlepszego stanu fizycznego, psychicznego i socjalnego chorych, tak aby mogli, oni w miarę możliwości powrócić do pełnienia dotychczasowych ról społecznych i pracy zarobkowej.

W zależności od stanu pacjenta oraz czasu jaki upłynął od incydentu kardiologicznego w zakres terapii wchodzą:

  • ćwiczenia przeciwzakrzepowe
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne z oporem
  • pionizacja (siadanie, wstawanie, chodzenie)

 

 

Podczas rehabilitacji zapewniam:

  • indywidualną pracę z pacjentem podczas sesji terapeutycznej
  • ustalenie programu rehabilitacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

Fotografie